CAO

CAO

Als uitzendkracht van Mona personeelsdiensten BV val je onder de cao voor Uitzendkrachten en ben je steeds werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst. De uitzendovereenkomst is de arbeidsovereenkomst op grond waarvan je voor de opdrachtgever werkt. De leiding en het toezicht liggen bij de opdrachtgever (een bedrijf waar je via Mona personeelsdiensten komt te werken). Dat betekend dat de opdrachtgever de (werk)instructies op de werkvloer geeft en vertelt wat je moet doen.

In de ABU cao kennen we drie soorten uitzendovereenkomsten. Dat zijn:

1. de uitzendovereenkomst met uitzendbeding;
De uitzendovereenkomst met uitzendbeding wil zeggen dat de uitzendovereenkomst automatisch eindigt wanneer de opdrachtgever aangeeft dat de opdracht is geëindigd.
2. de detacheringsovereenkomst voor bepaalde tijd;
De detacheringsovereenkomst is een uitzendovereenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan. De overeenkomst eindigt automatisch op de laatste dag van deze periode. Meestal is er een datum opgenomen in deze overeenkomst, maar er kan bijvoorbeeld ook een project zijn omschreven.
3. de detacheringsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
De detacheringsovereenkomst voor onbepaalde tijd is een uitzendovereenkomst die is aangegaan voor onbepaalde tijd, dus zonder einddatum.

De ABU cao kent een zogenaamde fasensysteem. Dit systeem bepaalt op welke soort uitzendovereenkomst je recht hebt en ten dele op welke arbeidsvoorwaarden. Het fasensysteem bestaat uit drie fasen; fase A,B en C. Hoe verder je fasensysteem zit, hoe meer rechten je krijgt. Mona personeelsdiensten kan je precies vertellen in welke fase jij zit. Hieronder volgt meer uitleg over de drie fasen.

Fase A

Je start bij aanvang je dienstverband bij Mona personeelsdiensten in fase A. Fase A duurt 78 gewerkte weken. Dat betekend dat je steeds werkzaam bent in fase A zolang je nog niet in meer dan 78 weken hebt gewerkt. Elke week waarin je hebt gewerkt, telt mee voor de opbouw van fase A. het aantal uren dat je in een week werkt, is daarbij niet van belang. Ook maakt het niet uit bij hoeveel verschillende opdrachtgevers je werkt, als je steeds voor Mona personeelsdiensten blijft werken. Je werkt in fase A op basis van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding, tenzij er sprake is van een detacheringsovereenkomst. In fase A is Mona personeelsdiensten BV alleen loon verschuldigd over de daadwerkelijke door jou gewerkte uren. Als je niet werkt, ontvang je dus geen loon, tenzij Mona personeelsdiensten BV met jou schriftelijk andere afspraken heeft gemaakt.

Fase B

Je bent werkzaam in fase B als het dienstverband binnen een periode van zes maanden na afloop van fase A wordt voortgezet. De duur van fase B is vier jaar. Je bent in fase B steeds werkzaam op basis van een detacheringsovereenkomst voor bepaalde tijd, tenzij je nadrukkelijk anders met Mona personeelsdiensten BV bent overeengekomen. In fase B mogen maximaal zes detacheringsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten. Daarbij kan de duur per detacheringsovereenkomst verschillen. Bij een zevende detacheringsovereenkomst af als je langer dan vier jaar werkt in fase B, ga je automatisch door naar fase C. in fase B kan het uitzendbeding niet meer worden toegepast.

Fase C

Je bent werkzaam in fase C wanneer het dienstverband binnen een periode van zes maanden na voltooiing van fase B word voortgezet. In fase C ben je steeds werkzaam op basis van een detacheringsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Onderbrekingsregels

Er geldt een vaste onderbrekingstermijn van zes maanden binnen het fasensysteem. Dit betekend dat bij een onderbreking van zes maanden of minder tussen twee uitzendovereenkomsten, altijd wordt doorgeteld in het fasensysteem. Daarbij tellen de onderbrekingsperiodes in fase A niet mee voor de duur van de fase, maar in fase B wel. Als er sprake is van een onderbreking van meer dan zes maanden tussen twee uitzendovereenkomsten, start je altijd weer aan het begin van fase A.
Wanneer je na een rechtsgeldige beëindiging van je detacheringsovereenkomst voor onbepaalde tijd in fase C binnen zes maanden weer voor Mona personeelsdiensten BV aan de slag gaat, ga je niet meer verder in face C. in dat geval start je aan het begin van fase B. als je pas na een onderbreking van meer dan zes maanden weer voor Mona personeelsdiensten BV gaat werken, start je aan het begin van fase A. De detacheringsovereenkomst kan onder andere rechtsgeldig worden beëindigd met toestemming van UWV of door ontbinding door de rechter.