Inlenersbeloning

Toepassing van de inlenersbeloning betekend dat je dezelfde beloning ontvangt als de werknemers die werkzaam is in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de opdrachtgever. De inlenersbeloning bestaat uit zes componenten. Het is dus niet zo dar de hele cao of arbeidsvoorwaardenregeling van de opdrachtgever ook voor jou geldt.

De zes elementen van de inlenersbeloning bestaan uit:
1. het uurloon (geldende periodeloon in de schaal);
2. de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting. Mona personeelsdiensten BV kan deze toekennen in tijd en/of geld;
3. toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslag;
4. initiële loonsverhogingen, waarvan de hoogte en het tijdstip door de opdrachtgever word bepaald;
5. kostenvergoeding (voor zover Mona personeelsdiensten BV deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen); en
6. periodieken, waarvan de hoogte en het tijdstip door de opdrachtgever worden bepaald.

De inlenersbeloning wordt per opdracht vastgesteld. De functie die je bij de opdrachtgever gaat uitoefenen wordt ingedeeld in de bij de opdrachtgever geldende functiegroep en aan de hand daarvan wordt de inlenersbeloning vastgesteld. Hierbij gaat Mona personeelsdiensten BV uit van de informatie die wij krijgen van de opdrachtgever.