Reserveringen

Als je in fase A een uitzendovereenkomst met uitzendbeding hebt, bouw je per gewerkte uur reserveringen op. Deze reserveringen zijn bedoeld voor de doorbetaling tijdens vakantie, kort verzuim, buitengewoon verlof en feestdagen (als is overeengekomen dat de feestdagen worden gereserveerd). Je kunt op je loonstrook de hoogte van deze reserveringen per week terugvinden. Daarnaast kun je in de artikelen 55 tot en met 58 van de cao nalezen wat er allemaal wordt gereserveerd en hoe je daarover kunt beschikken. In artikel 60 van de cao staat hoe en wanneer de reserveringen worden uitbetaald.

Als uitzendkracht met een detacheringsovereenkomst in fase A, B of C wordt je loon tijdens vakantie, kort verzuim, buitengewoon verlof en feestdagen doorbetaald.