Ziekte

Wanneer je ziek wordt, ben je verplicht om dit op de eerste ziektedag zo snel mogelijk en uiterlijk vóór 10.00 uur te melden aan Mona personeelsdiensten BV én aan de opdrachtgever. Wanneer je op dat moment niet op je huisadres verblijft, dien je bij de ziekmelding je verpleegadres door te geven.

Fase A uitzendovereenkomst met uitzendbeding
De eerste twee dagen dat je ziek bent, ontvang je geen loon. Om de onbetaalde tweede ziektedag te compenseren, ontvang je ieder uur dat je werkt een opslag op je loon. Deze opslag ontvang je iedere week als je loon wordt betaald en dus niet ook nog als je ziek bent. Voor de onbetaalde eerste ziektedag ontvang je geen compensatie.

De uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt automatisch bij ziekte. In dat geval wordt ervan uitgegaan dat de uitzendovereenkomst per direct op verzoek van de opdrachtgever is geëindigd. Ga je na de ziekte opnieuw voor Mona personeelsdiensten BV (bij dezelfde opdrachtgever) werken, dan komt er een nieuwe uitzendovereenkomst tot stand.

Nadat je uitzendovereenkomst met uitzendbeding door je ziekte is geëindigd, heb je vanaf de derde ziektedag recht op een uitkering van de ziektewet. De ziektewetuitkering bedraagt 70% van het uitkeringsdagloon en kan maximaal twee jaar duren.

Detacheringsovereenkomst in fase A, B en C

Wanneer je op basis van een detacheringsovereenkomst werkt, is Mona personeelsdiensten BV, zolang je detacheringsovereenkomst doorloopt, verplicht om je gedurende het eerste ziektejaar 91% van je loon door te betalen en gedurende het tweede jaar 80% van je loon. Er geldt één wachtdag. Hetgeen betekend dat he loon pas vanaf de tweede ziektedag (gedeeltelijk) wordt doorbetaald.

De detacheringsovereenkomst loopt gedurende de ziekte gewoon door en eindigt in fase A en B alleen op de overeengekomen einddatum. Wanneer je nog ziek bent op de datum dat de detacheringsovereenkomst eindigt, heb je mogelijk recht op een ziektewetuitkering.